Wedding Bells

2017

Jeanie Knight (OK 1985) to Rodney Tyson (OK 1981)

Alex Woodley (OK 2006) to Glynis Marwick

Ryan van Niekerk (OK 2006) to Anne Taverner

Carl Miles (OK 2004) to Amanda-Jane Scott

Jonathan Miles (OK 2006) to Alizia Allison

James Vorster (OK 2004) to Rachel Chater

James Miller (OK 2008) to Ellen Clark

Guy Bladen (OK 2007) to Caroline Williamson (OK 2007)

Ian Charlton (OK 2002) to Lisette Hakking

Mark Vorster (OK 2006) to Sarah Clegg

Shelley Hobson (OK 2003) to Luc du Plessis

Wayne Deacon (OK 2003) to Catherine Thurman

Gill Fitzhenry (OK 2009) to Brandon Handley (OK 2009)

2016

Khumo Maakwe (OK 1999) to Andrew Johnson

Matthew Matthee (OK 2002) to Dale Sandberg (OK 2004)

Caroline Tlhaselo (OK 2008) to Gari Sibanda

Gugu Nkukwana (OK 1992) to Mark Peter

Candice Ford (OK 2007) to Stuart Manning

Katherine Linehan (OK 2008) to Jon-Leslie Bush

Jeremy Foss (OK 2003) to Kate Kneightley-Smith

Robbie Arnold (OK 2007) to Tarryn Yorke

Clifford Savage (OK 2008) to Lee Horne

Chumka Mbambisa (OK to Tshepiso Hlapolosa

Amanda Gosling (OK 2004) to Gavin Bandey (OK 2003)

Chris de Klerk (OK 2003) to G'Anne Abrahams

Jan Cheyne (OK 1984) to Michael von Bulow

Chris O'Keeffe (OK 2000) to Kate O'Mahoney

Robert Skelton (OK 2003) to Julia Harris

Xanthe Cooke (OK 2009) to Fabio Panicco

Emma Collett (OK 2005) to Mark Calvert

Rhys Comley (OK 1993) to Alix

Alistair Scott (OK 1998) to Kate

Grant Hattingh (OK 2008) to Pippa Buchanan

Lauren Bradfield (OK 2005) to Peter Jackson


James McMillan (OK 2006) to Sabrina Oliver

Robert Miles (2004) to Lihanca Potgieter

Camilla Bailey (OK 2006) to Graeme Lucas-Bull

Mika Marffy (OK 2007) to Doug Badcock

Cara White (OK 2003) to MJ Damant

Casey Crafford (OK 1999) to Carla Ortlepp

2015

Jonty Truter (OK 2007) to Alexandra Fae Mitchell

Lindy Lombard (OK 2007) to Duifie Niewoudt

Donne Brotherton (OK 2008) to Mike Roberts

Graham du Plessis (OK 2001) to Claudia Fraser

Mike Cohen (OK 1996) to Amy Conyers

Mike and Amy

Josie Smith (OK 2008) to Stephen Middleton

Charles Muir (OK 2004) to Kate Worthington

Nicholas Bradfield (OK 2003) to Andrea Burmeister


Nicholas and Andrea

Sarah-Jane Bradfield (OK 2002) to Anton Ferreira (OK 1998)


Sarah-Jane and Anton Ferreira


Naas Ferreira (OK), Gay Ferreira, Anton Ferreira (OK 1998), Sarah-Jane Ferreira (OK 2002), Johnno Bradfield (OK 1974) and Cheryl Bradfield

2014

Nastasia Meyer (OK 2006) to Logan Corns

Philippa Hattingh (OK 2001) to Mark Aschmann

 

Dinkie Eksteen (OK 2001) to Bryan Rowsell


Dale Wicks (OK 1994) to Lisa Henderson


Lisa and Dale

2013

Chris Friderichs (OK 2003) to Tamaryn Roberts


Chris and Tamaryn

Jenna Riekert (OK 2003) to Cody Wade

Amy Matthews (OK 2008) to Lex Webster

Lunga Titi (OK 2001) to Sifiso Shongwe

Scott Hornby (OK 2003) to Amanda Fultz


Scott (OK 2003) pictured with his groomsmen. Second from the left is T C Countee (OK 2003) who was his best man.

Kate Pearson (OK 2008) to Charl de Kock


Charl and Kate

Brett Ross (OK 2001) to Nandi Bauer-Cope (OK 2002)


Brett and Nandi

Leanne Poultney (OK 1994) to Paul Botha

Kate Bladen (OK 2005) to Mark Hosking

Liza-Mari Retief (OK 2003) to TJ McLean

Sam Paxinos (OK 2005) to Matt Gibson


Sam & Matt

2012

Mihlali Sizani (OK 2005) to Abongile Peter


Mihlali and Abongile Peter

Alessia Comana (OK 2002) to Andreas Spyron


Alessia pictured on her brother Nicholas (OK 1998)and sister Jessica (OK 2006) on her wedding day in Zanzibar

Elana Thal (Invited OK) to David Brooke on 12 December 2012


Elana and David Booke

Michael Atkins (OK 2004) to Haejin Jeon


Michael ans Haejin Atkins

Stephen Tam (OK 2005) to Megan Ho on 16 December 20012

Kylie Fetting (OK 2003) to Donovan Riddin on 02 November 2012


Donovan & Kylie

Nicola Sherren (OK 1997) to Jason Neil-Boss on 29 September 2012

Nicola & Jason

Robyn Huddy (OK 2002) to Robin van Ginkel on 23 September 2012


Robin & Robyn van Ginkel

Proud Dad, Gordon (OK 1973) and Robyn

Ryan Whitfield (OK 2004) to Nikki Trollip on 23 September 2012


Nikki and Ryan

Nicole Mason (OK 2002) to Gavin Ward-Able on 26 August 2012


Nicole & Gavin

Brett Read (OK 1998) to Shanna Morris on 07 April 2012

Lorimer Pittaway (OK 2001) to Donne' Mather-Pike


Loimer and Donne' Pittaway

Jadine Jackman (OK 2009) to Clinton Jones

Kaylee Schoeman (OK 2007) to Robert Cook

Erin-Rae Koekemoer (OK 2000) to Jaco Rheeder (OK 2001) during March 2012

Kerry Miller (OK 2007) to Mark Cockin on 25 February 2012

2011

Shane Turner (OK 2004) to Jessica Hofmeyer on 30 December 2011

Rosie Turner, Shane (OK 2004), Jessica and Rob Turner (OK 1976)

Judy-Leigh Hulley (OK 2007) to Andrew Elliott during September 2011

Jeremy Machlachlan (OK 2002) to Kristen McGarvie during January 2011

Tarryn Knott-Craig (OK 2004) to Donovan Daniels on 24 April 2011

Dewald Scheepers (OK 2006) to Karin Retief (OK 2006) on 08 January 2011

Jenny-Lynn Kent (OK 1999) to Sean Deysel on 27 August 2011

Jennifer Fetting (OK 2001) to Alastair Roome on 03 September 2011


Jennifer & Alastair Roome

2010

Nicola Pike (OK 2000) to Bruce Carloni on 09/01/10

Kristen Goldhill (OK 2000) to Doug Bodner on 16/01/10

2009

Andrea Leiper (OK 1987) to James Vallance on 04/02/09

Kate Buchner (OK 1998) to Ben Cobbing on 18/04/09

Llewellyn Collett (OK 1999) to Carly Middleton on 09/05/09

Heather Tarr (OK 1991) to Roger Knoester on 15/06/09

Mark Charlton (OK 1999) to Lisa Clarke on 21/08/09

Hayden Krige (OK 1992) to Claire Myburgh on 19/08/09

James Moorcroft (OK 2002) to Jacqui Webber on 07/10/09

Grant Stocks (OK 1998) to Lexi Southey on 27/10/09

Hugh Oxenham (OK 1999) to Emma Roberts on 31/10/09

Lindsay Wood (OK 1999) to Richard McGarvie on 19/12/09

2008 and earlier

Libby Hobson (OK 1992) to James Downes on 23/09/06
(seen here right)

Mike Wilding (OK 1992) to Xee Reynolds on 26/08/06                                                               

Richard Poole (OK 1995) to Nicole Richoux on 20/01/07

Greg Pike (OK 1996) to Catherine Cunningham on 28/04/07

Glen Junkin (OK 1979) to Denise on 26/05/2007

Brendan Kent (OK 1996) to Tara Wright on 23/02/07

William Moss (OK 2002) to Dianne Stern on 05/01/08

Richard Wilding (OK 1997) to Tamryn Capstick on 30/08/08

Jonathan Timm (OK 1999) to Jenny-Lynn Hulley (OK 1999) on 04/10/2008

Richard Hall (OK 1999) to Megan Davies (OK 2001) on 18/10/08

Jennifer Gaybba (OK 1999) to David Stevens (OK 1998) on 6/12/08

Ian Hamilton (OK 1989) to Ma’ayan van der Westhuizen on 20/12/08
 
Sarah Buchner (OK 1985) to Trevor Laing on 26/04/08

?>